Avdelningen för havs- och vattenförvaltning

Havs- och vattenmyndigheten är en förvaltningsmyndighet med säte i Göteborg. Bland våra drygt 300 medarbetare finns både generalister och specialister inom en rad olika fackområden. Vi ska arbeta med  kunskapsbaserad och koordinerad förvaltning från källa till hav för frågor om bevarande, re­stau­rering och hållbart nyttjande av sjöar, vatt­en­drag, hav och fiskeresurserna. För att nå framgång samverkar och förankrar vi vårt arbete med alla berörda, nationellt såväl som internationellt. Myndighetens vision är levande hav, sjöar och vattendrag till glädje och nytta för alla. Vi vill ha en arbetsplats där alla trivs och kommer till sin rätt. Det betyder att vi välkomnar olika erfarenheter, bakgrunder och personligheter som kan föra oss och vår verksamhet framåt.

Avdelningen för Havs- och vattenförvaltning ansvarar för samordning och utveckling av arbetet med ett samlat svenskt genomförande av EU:s ramdirektiv för vatten och EU:s havsmiljödirektiv samt för utveckling och införande av en svensk havsplanering och andra maritima frågor. Vi arbetar också med att skydda och restaurera hotade arter och livsmiljöer genom reglering, vägledning, miljöbalksprövning och bidragsgivning.

Miljöbalksutredare

Erfarenhet av arbete med prövning och tillsyn? Vill du driva våra miljöbalksprövningsprocesser inom vattenverksamhet och miljöfarlig verksamhet?


Arbetsuppgifter

I din roll som utredare på enheten för miljöprövning och miljötillsyn driver du miljöbalksprövningsprocesser inom myndighetens ansvarsområde vilket innebär att delta i prövningsprocessen i prioriterade ärenden, från samråd till tillståndsprövning i mark- och miljödomstol och eventuell överprövande instans. Detta innefattar ansvar för utredningar, ställningstaganden, yttranden och medverkan i domstolsförhandlingar.

Här är ytterligare några exempel på vad du gör:

 • arbetar med tillsynsvägledning inom området dumpning/vattenverksamhet
 • samverkar med andra myndigheter och branschkontakter
 • tar fram vägledningar, planerar för att delta i och genomföra seminarier och utbildningsinsatser i vägledande syfte
 • med fokus på tillsynsvägledningsfrågor, analyserar, granskar och kvalitetssäkrar beslutsunderlag som tas fram av myndigheten
 • bedömer effekter av, såväl utförda som föreslagna insatser eller åtgärder i tillsynsverksamheter
 • ger stöd till myndighetens arbete med övrig vägledning inom havs- och vattenförvaltning
 • arbetar med övriga på enheten förekommande arbetsuppgifter.

Resor ingår i tjänsten.

Kvalifikationer

Du som söker denna tjänst ska ha minst femårig högskoleutbildning inom marinbiologi, limnologi eller ekotoxikologi.

Din arbetslivserfarenhet är minst treårig och ska omfatta arbete med prövning och tillsyn av miljöfarlig- eller vattenverksamhet eller utredningsarbete på central-, regional eller lokal myndighetsnivå. Din arbetslivserfarenhet kan alternativt vara från privat sektor exempelvis som konsult med inriktning på utredningsarbete inom vattenverksamheter eller miljöfarliga verksamheter.

Övriga krav vi ställer för tjänsten är:

 • god kunskap om miljöbalken och förvaltningslagstiftning
 • erfarenhet av att självständigt arbeta med analys och granskning
 • mycket goda kunskaper i svenska och motsvarande goda i engelska i såväl tal som skrift.

För tjänsten är det särskilt meriterande om du även har

 • kunskaper om hydromorfologi
 • erfarenhet av arbete med bedömningar av miljöfarliga verksamheters och vattenverksamheters effekter på akvatiska ekosystem
 • god kunskap om samhällets miljöarbete och tillståndsprocessen samt rättspraxis avseende miljöbalken.

Vi söker dig som har mod att agera efter egen övertygelse och är stabil till din läggning. Du har en god problemlösande analytisk förmåga samt en språklig analytisk förmåga. För att lyckas i den här rollen är det även en förutsättning att du har god kommunikativ förmåga, specifikt muntlig sådan.

Villkor

Anställningen är placerad i Göteborg. Anställningen är en tillsvidareanställning som utredare med tillträde enligt överenskommelse. Havs- och vattenmyndigheten tillämpar provanställning och individuell lönesättning. Vi kan erbjuda ett spännande arbete i moderna lokaler i Gullbergsvass, några minuters promenad från Centralstationen i Göteborg.

Ansökan ska göras via vår hemsida havochvatten.se/Jobba hos oss eller direkt via Varbi.com.

 

Anställningsform Contrat de durée indéterminée
Anställningens omfattning Heltid
Antal lediga befattningar 1
Sysselsättningsgrad 100 %
Ort Göteborg
Län Västra Götalands län
Land Sverige
Referensnummer 2018/11
Kontakt
 • Ann Lundström, 010-698 6830
Facklig företrädare
 • Stig Thörnqvist, OFR-S genom ST inom HaV, 010-698 6000
 • Karin Linderholm, Saco-S, Saco-föreningen vid HaV, 010-698 6000
Publicerat 2018-02-05
Sista ansökningsdag 2018-03-11

Retour aux postes vacants