IT-avdelningen

Havs- och vattenmyndigheten är en förvaltningsmyndighet med säte i Göteborg. Bland våra drygt 300 medarbetare finns både generalister och specialister inom en rad olika fackområden. Vi ska arbeta med  kunskapsbaserad och koordinerad förvaltning från källa till hav för frågor om bevarande, re­stau­rering och hållbart nyttjande av sjöar, vatt­en­drag, hav och fiskeresurserna. För att nå framgång samverkar och förankrar vi vårt arbete med alla berörda, nationellt såväl som internationellt. Myndighetens vision är levande hav, sjöar och vattendrag till glädje och nytta för alla. Vi vill ha en arbetsplats där alla trivs och kommer till sin rätt. Det betyder att vi välkomnar olika erfarenheter, bakgrunder och personligheter som kan föra oss och vår verksamhet framåt.

Avdelningen för digital utveckling har uppdraget att leda myndighetens digitalisering, utforma lösningar och leverera IT-tjänster. Vi stödjer verksamheten i att nyttja digitaliseringens möjligheter och användandet av modern teknologi i myndighetens uppdrag att lösa viktiga miljöproblem och skapa en hållbar förvaltning av hav, sjöar och vattendrag. Blir du engagerad av möjligheterna med digitaliseringen och vill använda IT i framkant för att vårda och utveckla några av våra viktigaste naturtillgångar vill vi gärna att du blir en av oss.

Avdelningen för digital utveckling består av ett 70-tal personer, både medarbetare och konsulter. Här finns tre enheter, drift och förvaltning, IT-styrning och analys samt systemutveckling.

Direktör och Avdelningschef för IT-avdelningen

Uppdraget som direktör och avdelningschef innebär att du ansvarar för att leda myndighetens samlade IT-verksamhet. Viktiga utmaningar för framtiden är arbetet med digitalisering i linje med digitaliseringsagendan inom statlig förvaltning, tillgängliggörande av information och samarbetet med externa datavärdar.

IT-verksamheten bedrivs idag inom en enhet vid avdelningen för verksamhetsstöd. Mot bakgrund av den starka utvecklingstakt vi befinner oss i och den omfattning som IT-verksamheten utvecklas mot har beslut tagits om att inrätta en särskild avdelning för IT-verksamheten. Ett viktigt arbete blir att därmed etablera den nya avdelningen och ge IT-verksamheten en strategisk position inom myndigheten.

Verksamheten ansvarar för utveckling, förvaltning och drift av myndighetens IT-system inklusive kontorsstöd och telefoni. Verksamheten omfattar idag ca 70 medarbetare varav hälften utgörs av konsulter. Myndigheten bedriver ett omfattande systemutvecklingsarbetet i projektform. IT-avdelningen är involverad i utvecklingen av myndighetens verksamhet då IT är ett viktigt verktyg för att nå måluppfyllelse.

Verksamheten kommer vara indelad i tre enheter (systemutveckling, teknisk infrastruktur och IT-styrning) som vardera leds av en chef. Tillsammans utgör ni avdelningens ledningsgrupp.

Som direktör och avdelningschef skapar du förutsättningar för samarbeten både internt och externt på nationell och internationell nivå och du har en viktig roll att företräda verksamheten utåt. Du medverkar till gott arbetsklimat, delaktighet och samverkan med medarbetare och personalföreträdare.

Du ansvarar för kvalitetssäkring av de leveranser som hör till avdelningens verksamhetsområde och säkerställer att avdelningen har den kompetens som behövs för uppdraget.

Som direktör och avdelningschef ingår du i Generaldirektörens ledningsgrupp där du arbetar tillsammans med övriga i ledningsgruppen för att utveckla och styra Havs- och vattenmyndigheten.

Kvalifikationer

Du har akademisk examen inom IT eller annat relevant område. Du har flerårig erfarenhet av strategiskt IT-arbete i en utvecklingsintensiv organisation. Du har en gedigen chefserfarenhet med ansvar för personal, ekonomi och verksamhet.

Ytterligare krav är att du har erfarenhet av

 • att leda andra chefer
 • budget, planering och uppföljning
 • verksamhetsutveckling
 • strategiskt digitaliseringsarbete av verksamheter och processer
 • utveckling av standarder och metoder inom IT.

Du har mycket god förmåga att uttrycka dig på tal och skrift på både svenska och engelska. 

För tjänsten är det särskilt meriterande om du har ledarskapsutbildning kopplat till IT-verksamhet och/eller förändringsledning samt har erfarenhet av

 • organisations- och verksamhetsutveckling inom en IT-verksamhet
 • informationssäkerhet och dataskyddsarbete
 • offentlig upphandling.

Även goda kunskaper om offentlig sektor är till fördel.


Dina roller som chef och ledare

De roller som ingår i chefsuppdrag vid myndigheten är att vara arbetsgivare, verksamhetsutvecklare, lagbyggare och kommunikatör. Tillsammans med dina medarbetare, skapar du goda resultat utifrån ett helhetsperspektiv på myndighetens verksamhet. Att vara chef för en modern statlig förvaltningsmyndighet ställer också krav på din förmåga att vara en god ledare. En viktig utgångspunkt för ett gott ledarskap, menar vi, är tron på att alla medarbetare vill bidra och ta ansvar. Viktigt är också att du som ledare är öppen och har förmåga att skapa tillit och förtroende. I myndighetens värdegrund och samverkansavtal betonas vikten av att uppmuntra ansvarstagande och utveckla engagemang genom att involvera medarbetare i dialog kring hur verksamheten ska utvecklas. Att vara ledare handlar mycket om att ta tillvara sina medarbetares kompetens och initiativkraft och att skapa förutsättningar för dem att trivas på jobbet och prestera.

Som person har du därför mycket god kommunikativ förmåga, är tydlig och övertygande. Du kan ta initiativ och kan agera strategiskt och med beslutsamhet utan avkall på servicekänslan. Givetvis värdesätter vi även ditt sinne för struktur och kvalitet.
Vi kommer att fästa stor vikt vid dina personliga egenskaper.

Övrigt

I den här rekryteringen samarbetar vi med Cordovan Performance. 
Tjänsten är placerad i säkerhetsklass 3. För mer information om vad detta innebär se
http://www.sakerhetspolisen.se/sakerhetsskydd/sakerhetsprovning/sakerhetsklass.html

Villkor

Anställningen är placerad i Göteborg. Anställningen är en tillsvidareanställning med tillträde snarast efter överenskommelse. Vi kan erbjuda ett mycket utmanande och spännande arbete i moderna lokaler i Gullbergsvass, några minuters promenad från Centralstationen i Göteborg.


Ansökan

Ansökan ska göras via rekryteringssystemet via vår hemsida havochvatten.se/Jobba hos oss eller direkt via Varbi.com.

 

Anställningsform Tillsvidareanställning
Anställningens omfattning Heltid
Tillträde Enligt överenskommelse
Löneform Månadslön
Antal lediga befattningar 1
Sysselsättningsgrad 100 %
Ort Göteborg
Län Västra Götalands län
Land Sverige
Referensnummer 2017/98
Kontakt
 • Bitr. generaldirektör Johan Löwenadler Davidsson, 010-698 6009
 • Pia Strandh, Cordovan Performance, 0733-40 92 13
Facklig företrädare
 • Karin Linderholm, Saco-S, Saco-föreningen vid HaV, 010-698 6000
Publicerat 2018-02-08
Sista ansökningsdag 2018-03-04

Tillbaka till lediga jobb